torsdag 27 maj 2010

What is a beautiful house in Vejastigen?

A beautiful house? In the wrong place, is it still a beautiful house? It is said that a thing of beauty is a joy forever. Unfortunately, the house about which I write, is far from a joy to its neighbours in the southern part of Brantevik, in Skåne, Southern Sweden. It is an old house, built in the mid 1800s and, since autumn 2009, is in the process of being rebuilt. If one looks at the 'new' house in isolation, it could be said that it is beautiful. However, because of where it is located, it is not possible to do that. It is a semi-detatched house in an area with small access roads, and borders a preserved nature area.

It is not long since building regulations and practices in this area prevented major changes to the outside, and particularly to the street-side of old houses. These have been disregarded in the redesign and reconstruction of this beautiful house. The roof has been raised, an extension has been built at the front and right up against the boundary with the attached house, blocking light and view, and a small house has been built on the boundary line where normally construction is not allowed.

One of the terrible things about this beautiful house is that it has been built without respect to the process of appeal and objection by neighbours who are directly affected by it.

The owners are well versed in Construction laws and regulations - one is a director of a major construction company and the other is an architect. The architect worked with Simrishamn Kommune Architectural Office at the time she applied for and was granted permission to build. She told neighbours that she intented to build, despite the objections by neighbours directly affected that were still being processed, and that she was willing to take the consequences.

The tragedy is that the consequences for neighbours and for the beautiful area where we live, are likely to be much greater than for the owners.

How can this happen - in the 'perfect country', Sweden?

2 kommentarer:

 1. Hi Theresa - Congrats on your new blog - I have become the first follower! I hope you go on over to my blog and follow that (click on Follow above the pix of my followers). It's fun to do if you like writing. This post is interesting - I thought of Sweden as law-abiding and not into bad planning or flouting regulations. In Ireland that type of development would be looking for retention permission. And possibly get it or risk being demolished if refused. I hope you post some photos of it. If you need any more help give me a call!
  Love Catherine

  SvaraRadera
 2. Vad är ett vackert hus på Vejastigen?

  Ett vackert hus- men på fel plats- är det fortfarande vackert? Det sägs att en vacker sak alltid är en glädje. Tyvärr är huset som jag skriver om långt ifrån en glädje för sina granner i södra området på Brantevik, i Skåne, i södra Sverige. Det är ett gammalt hus, byggt i mitten av 1800 talet och, sedan hösten 2009, håller man på att bygga om och bygga ut det. Jag kallar det för ett vackert hus om man ser på det begränsat till det nya huset. Men på grund av var det ligger är det inte möjligt. Det är ett sammanhängande hus inom ett bebyggt område med små gator, intill ett naturreservat.

  Det är inte så länge sedan större förändringar av husens yttre fasader inom detta område förhindradas i praktiken av reglering, speciellt av gatusidan på gamla hus. Detta har inte beaktats vid omplanering och omkonstruktion av detta ’vackra’ hus. Taket har höjts; en tillbyggnad har byggts på framsidan, tätt intill grannfastigheten, där det blockerar ljus och utsikt; och ett förråd har byggts på gränsen till naturreservatet där byggnader normalt inte är tillåtna.

  En av de skrämmande omständigheterna kring detta ’vackra’ hus är att det har byggts utan respekt för synpunkter från grannar som direkt påverkas av processen.

  Ägarna är väl bekanta med byggnadsförvaltning och regler – en är direktör för en storre byggfirma och den andra är arkitekt. Hon arbetade för Simrishamns kommuns byggnadsnämnd då hon anhöll om och fick tillåtelse att bygga. Hon berättade för grannen i det sammanhängande huset att hon hade för avsikt att bygga om trots invändningar från de grannar som direkt påverkades och att hon var beredd att ta konsekvenserna.

  Det tragiska är att konsekvensarna för grannarna, och för det vackra område dar vi bor, sannolikt blir mycket större än för ägarna.

  Hur kan detta ske i det ”perfekta landet” Sverige, som värnar alla om människors rättigheter?

  SvaraRadera